• Kios’45 heeft onlangs een samenwerking afgesloten met Salland Zorgverzekeringen.

    Salland Zorgverzekeringen wil sportclubs en -verenigingen graag een steuntje in de rug geven door sponsorgelden te betalen voor ieder lid dat overstapt naar Salland Zorgverzekeringen.

    Iedereen die via Kios’45 overstapt naar Salland kan gebruik maken van een collectiviteitskorting.

    Zie voor meer informatie deze link:
    www.salland.nl/kvkios45